Business Model Canvas – En forretningsmodell

Før jeg startet å jobbe med dette innlegget visste jeg ikke hva Business Model Canvas var eller gikk ut på. Det ligger jo litt i ordet at det er en forretningsmodell, men utover dette er det ikke godt å si hva det er eller hvordan den fungerer. Jeg skal derfor prøve å forklare enkelt hva Business Model Canvas er og hvordan den brukes, det virker faktisk ikke så vanskelig. Men først, hva er egentlig en forretningsmodell?

Forretningsmodeller

Man skulle tro at et begrep som forretningsmodell finnes det en enkel definisjon av, som sier hva begrepet faktisk betyr. Men så enkelt er det faktisk ikke! Vår foreleser Arne Krokan snakket på forelesningen 19.01.17 om at forretningsmodell er et homonym, som helt enkelt betyr at et ord har flere betydninger. Altså finnes det ingen enkel definisjon av ordet forretningsmodell, men jeg skal prøve å forklare det med å bruke noen av definisjonene.

Innovasjon Norge prøver å forklare forretningsmodell ved å sette det opp mot et ikke helt ulikt ord i forretningside. Ordet forretningsmodell er altså ikke det samme som forretningside, og de beskriver det slik:

Mens forretningsideen beskriver hva bedriften din skal gjøre, beskriver forretningsmodellen hvordan bedriften skal gjennomføre det i praksis. (Innovasjon Norge)

Forretningsideen er altså grunnlaget for selve bedriften, uten den hadde de ikke hatt noe å jobbe med i det hele tatt, mens en forretningsmodell sier altså noe om hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Personlig har jeg tenkt at forretningsmodellen er hvordan bedriften skal tjene penger, og selv om det kanskje ikke er spot on kan jeg se igjen noe av det i denne definisjonen. Forretningsmodellen bygger videre på forretningsideen og sier noe om hvordan de skal klare å gjennomføre det slik at bedriften faktisk blir lønnsom.

Ungt Entreprenørskap har en litt annen, men ikke helt ulikt tolkning av begrepet forretningsmodell da de sier at:

Forretningsmodellen beskriver hvordan bedriften skal skape verdier og dekke behov. (Ungt Entreprenørskap)

De har altså et fokus på at man skal skape verdier og dekke behov, som jo også handler om at man må utnytte en ide i praksis, hvis ikke skjer det jo ikke stort. Så selv om det er to ulike måter å si hva en forretningsmodell er, kan de kanskje likne på hverandre og ha i hvert fall noen av de samme betydningene. Både Innovasjon Norge og Ungt Entreprenørskap viser til en forretningsmodell som heter Business Model Canvas, så jeg skal nå prøve å forklare denne modellen.

Business Model Canvas

Business Model Canvas er altså en forretningsmodell. Den skal være både enkel å bruke samtidig som den skal passe til alle typer bedriften samme hva man driver med og om man er i en startfase eller er en godt etablert bedrift. Modellen har en enkel og oversiktlig visuell fremstilling, og ser slik ut:

By Business Model Alchemist – http://www.businessmodelalchemist.com/tools, CC BY-SA 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11892574

Business Model Canvas består altså av ni felter som skal fylles ut, og disse ni er:

  • Verdiløfte – Hva er det bedriften har å tilby?
  • Kundesegment – Hvem er det bedriften skal tilby det til?
  • Kunderelasjon – Hvordan forholder bedriften seg til kundene?
  • Kanaler – Hvordan kommer tilbudet vårt ut til kundene?
  • Kjerneaktiviteter – Hva er det bedriften må gjøre?
  • Ressurser – Hva trenger bedriften av ressurser?
  • Samarbeidspartnere – Hvem skal hjelpe bedriften med det den ikke kan gjøre selv?
  • Kostnader – Hva er det som koster, og hvor mye koster det?
  • Inntektsstrøm – Hvordan ser inntektene ut, og hvor kommer de fra?

Hvis man kan fylle ut alle disse ni rutene på en skikkelig måte har man en enkel oversikt over hele bedriften. Oversikten er såpass enkel at alle i bedriften kan forstå den og den er heller ikke vanskelig å lage.

Business Model Canvas har blitt svært populær, og det er kanskje ikke så vanskelig å forstå når vi ser hvor enkel den faktisk er, samtidig som den gir veldig god oversikt. Den passer til alle bedrifter, enten de er små eller store, samme hva de driver med, nye eller godt etablerte. En slik modell kan være med å styre bedriften i det daglige ved at den viser hva det faktisk er bedriften skal drive med, og hvordan det henger sammen. Man kan eksperimentere og prøve seg frem med en slik modell, og man kan til slutt komme frem til en felles forståelse for hele bedriften ved bruk av denne modellen og noen enkle diskusjoner.

Hvis du vil se en annen, visuell, forklaring av modellen kan du se denne videoen:

– Kim-André Kristiansen

 

Kilder:

1 Shares

2 tanker om “Business Model Canvas – En forretningsmodell

  1. Bra innlegg, gode forklaringer! Forretningsmodell er et vidt begrep, men liker at du har trukket frem to definisjoner som viser seg å gi noe av den samme forståelsen. Det gjør det enkelt for meg som leser å sette meg inn i hva begrepet egentlig dreier seg om.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *